817-483-9883

Gilson Pipetman / Rainin Classic Tip Holder / Shaft 20μL, P20, PR20, P20N, P20G, P20L (Rainin)

Item: RA 23353

$23.00

2.0-20μL conical (traditional universal) tip holder for:

Gilson Pipetman Classic 20μl (P20)
Gilson Pipetman Neo 20μl (P20N)
Gilson Pipetman G 20μl (P20G)
Gilson Pipetman L 20μl (P20L)
Rainin Classic PR/P20μl

Same as Rainin 17004986.